Wat beïnvloedt het bereik van een portofoon?
Portofoons die je zonder vergunning kunt gebruiken werken op een frequentie van 446 MHz (8 kanalen).
Deze frequentie wordt niet beïnvloed door de veel hogere frequenties van 3G of Wifi, daar heb je dus geen last van. Wel geven allerlei obstakels problemen: 5 km is met moeite te verwachten voor verbindingen in het open veld of boven een wateroppervlak, in bos wordt dat bereik snel minder.
Het is afhankelijk van o.a. vocht in de bomen en de dichtheid waarmee de bomen op elkaar staan.
Reken op 1 à 1,5 km, dan verdwijnt het gesprek wel in de ruis.
In of tussen gebouwen kan de afstand nog kleiner worden, vooral staal en betonijzer houden het signaal tegen.
In ongunstige gevallen houdt je een paar honderd meter over.
Het maximale bereik is met name beperkt door de kromming van de aarde. Theoretisch is het bereik tussen twee portofoons op 1,90 meter hoogte 5,7 km (zie onderstaande link). In geval van gebruik in bijvoorbeeld de bergen waarbij beide portofoons zich op grote hoogte bevinden en zich er geen obstakels tussen beide bevinden is een veel groter bereik mogelijk (>10km).
http://hamgear.wordpress.com/2014/02/08/something-about-communication-range/
Het vermogen (watt) van de portofoon heeft daar wel enige invloed op maar het verschil tussen 2 en 5 watt is beperkt. Een goede antenne is van veel groter belang.
 
Wat is de gebruiksduur van de batterij?
Uitgaande van een gebruik van 90% stand-by, 5% ontvangen, 5% zenden kun je uitgaan van ruim 8 uur. Dit is voor alle modellen ongeveer gelijk met de meegeleverde standaard batterij.
 
Is er een vergunning vereist?
In Nederland en alle andere landen binnen Europa zijn er 8 frequenties vrijgegeven voor algemeen gebruik. Dit zijn de zgn. PMR kanalen. Het maximale zendvermogen op de PMR frequenties bedraagt 0,5 watt. Alle andere frequenties mogen niet gebruikt worden, tenzij men hier een vergunning voor heeft zoals bijvoorbeeld radiozendamateurs.

Voor meer informatie over het gebruik van portofoons en eventueel noodzakelijke vergunningen verwijzen wij u naar het Agentschap Telecom, https://www.agentschaptelecom.nl/. Hier vindt u wat is toegestaan en wanneer u over een vergunning moet beschikken, Uiteraard kunnen wij u ook hierin adviseren en over informeren.

PMR frequenties:
Kanaal 1, 446.00625 Mhz
Kanaal 2, 446.01875 Mhz
Kanaal 3, 446.03125 Mhz
Kanaal 4, 446,04375 Mhz
Kanaal 5, 446.05625 Mhz
Kanaal 6, 446.06875 Mhz
Kanaal 7, 446.08125 Mhz
Kanaal 8, 446.09375 Mhz
 
Programmeer software welke veel gebruikt wordt (gratis):
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
Download: http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/
 
Veel informatie over Baofeng portofoons (ook driver voor programmeerkabel):
http://www.miklor.com/
 
Een paar algemene richtlijnen voor het laden van de accu’s van de portofoon :

  • Het laden van de accu dient altijd onder toezicht te gebeuren i.v.m. brandveiligheid.
  • Plaats de lader tijdens het laden op een niet brandbare ondergrond.
  • Als de accu vol is (groen lampje op de lader brand constant) verwijder deze dan uit de lader en verwijder de stekker uit het stopcontact.